Küresel finansın Türk leydileri

Co­ca-Cola’dan BBVA’ya, BP’den Vodafone’a, Shell’den Unilever’e kendi alanlarında dünyaya yön veren markaların kaptan köşk­lerinde Türk yöneticiler yer alı­yor.

Özellikle kadın yöneticile­rin elinin değdiği bu şirketlerin büyümeye olan katkısı da dikkat çekiyor. Dev gemilerin dümeni­ne geçen kadın kaptanların sayı­sının arttığı sektörlerin başında da finans ve bankacılık öne çıkı­yor.

Dünya Bankası gibi uluslar arası kuruluşlardan CitiBank gi­bi küresel devlere kadar birçok finans şirketini yöneten veya yö­netim koltuğunda yer alan isim­leri sizler için derledik.

Dünya’dan Kerim Ülker’in yazısına göre ABD, İn­giltere, Hollanda, İsviçre gibi kü­resel finans merkezlerinin “Türk Leydileri” arasında dikkat çeken isimler var.

Elif Bilgi Zapporoli- BofA Merrill Lynch:

3 yıl önce Ame­rican Banker dergisi Elif Bil­gi Zapporoli’yi Bankacılık ve Finans sektö­ründeki “En Güçlü Kadınlar 2020” listesinde yer verdi. 12 yılı aşkın süredir Bank of America Merrill Lynch bünyesinde görev yapan Zappa­roli, bankanın müşterilere daha hızlı geri dönüş ve daha düşük fi­yatlar sunmak için yapay zekâ, makine öğrenimi, robotik ve oto­masyon kullanma çalışmalarının yönetilmesine önemli katkı sağ­ladıı Elif Bildin Zapporoli, aynı yıl Dünya Ekonomik Forumu tara­fından dünya genelinde “Gelece­ğin 100 Küresel Lideri” arasında gösterildi.

Hafize Gaye Erkan-Marsh McLennan:

ABD’de ekono­mi çevreleri­nin “Müthiş Türk Kızı” ola­rak tanıdığı Hafize Gaye Erkan Boğaziçi Üniversitesi’ni birincilikle bitir­di. Ardından Princeton Üniversi­tesi’nde doktora yapan Erkan, 2 yıllık süreci bir yılda tamamladı­ğı için 246 yıllık okulun tarihinde bir ilke imza attı. Harvard Üni­versitesi’nde İleri Yönetim Prog­ramı eğitimi alan Erkan, dünyaca ünlü yatırım bankası Goldman Sachs’ta kariyerinin ilk adımını attı. 250 milyar dolarlık varlığı yöneten First Republic Bank’ın 2014 yılında Kıdemli Başkan Yardımcısı, Yatırım Bölümü Baş­kanı ve Risk Yönetimi Eş Başkanı koltuğuna oturan Erkan, banka­nın Başkanı, eş CEO’su ve Yöne­tim Kurulu üyesi oldu. 2019 Cra­in’in Bankacılık ve Finansta Önemli Kadınlar listesine ve 2019 American Banker “İzlene­cek Kadınlar” listesine seçilen Erkan, Uluslararası Kadın Foru­mu üyesi.

Aylin Suntay – Gaia:

Modern Rus ekonomisinde ilklere imza atan Aylin Suntay, ülke­nin en önemli şirketi Gazprom’a ait finans birimlerin­den birini yöneterek adını tarihe yazdırdı. Enerji şirketine ait Gazprombank Fund’un CEO’luk görevini Moskova’da 5 yıl yöne­ten Suntay, şu anda özel sermaye­nin merkezi olan İsviçre’de kur­duğu Gaia Investment Advisors SA’ın Başkanı. Londra’da Coloni­al First State ve California’da farklı portföy yöneticisi olan Suntay, Cenevre, Londra, Zürih ve Asya’da Pictet Asset Manage­ment’ın Yatırımdan Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. 2009’da yapılan İtalya’nın en önemli 100 fon yöneticisi ara­sında 10’uncu sırada yer alarak piyasaların dikkatini çeken Sun­tay’ın yönettiği ve kurucu ortağı olduğu Gaia, varlık yönetimi ve danışmanlık işinde yüksek net varlığa sahip ailelerle çalışıyor.

Serra Akçaoğlu-CitiBank:

Türk bankacı­lık sisteminde ilklere imza atan isimler­den biri de Ser­ra Akçaoğlu. Şu anda dün­yanın en büyük bankalarından biri olan 2.4 trilyon dolarlık varlı­ğı yöneten Citi Group’a ait banka­da en kritik ve güçlü görevlerden biri olan EMEA Bölgesi’ni yöne­tiyor. Bankacılığa 1986 yılında başlayan, Manufacturer’s Hano­ver Bank, Chemical Bank ve Koç­bank tecrübesinin ardından 2000 yılında Citibank’a Ticari Ürünlerden Sorumlu Bölüm Baş­kanı olarak katılan Akçaoğlu, 2008 yılında Citibank Türki­ye’nin ilk Türk Genel Müdürü olarak atandı. Akçaoğlu, EMEA Bölgesi’nde 2 bine yakın ulusla­rarası şirketin 8 binin üzerindeki iştirakinden sorumlu oldu.

Pınar Abay-ING:

Avrupa’nın en büyük finans kuruluşların­dan biri olan ING’nin Hol­landa’daki kaptan köş­künde yer alan Pınar Abay, lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nde tamamla­dıktan sonra işletme yüksek li­sansını Harvard Business Scho­ol’da yaptı. Kariyerine 1998 yılın­da, McKinsey & Company İstanbul ofisinde bankacılık sek­törü danışmanı olarak başlayan Abay, daha sonra Silikon Vadi­si’nde teknoloji alanındaki müş­terilerine hizmet verdi ve şirke­tin San Francisco ve New York ofislerinde çalıştı. McKinsey & Company Türkiye’nin bankacılık sektöründen sorumlu yönetici ortağı olarak görev alan Abay, 1 Ekim 2011 yılında ING Bank Türkiye Genel Müdürlüğü ve Yö­netim Kurulu Üyeliği’ni üstlendi. Abay, 15 Mayıs 2023 tarihinden itibaren ING Grubu Global İcra Kurulu Üyeliği görevine ek ola­rak Global Perakende Bankacılık Başkanı olarak atandı.

Ceyda Pazarbaşıoğlu-IMF:

Ukrayna’nın IMF görüşme­leri sürecinde masada bulu­nan Ceyla Pa­zarbaşıoğlu, Boğaziçi Üni­versitesi’nde ekonomi alanında­ki eğitimi sonunda Georgetown Üniversitesi’nden de ekonomi alanında doktora derecesini yap­tı. 23 yıl aralıksız IMF’de çalışan Pazarbaşığlu, 1992 ve 1998 yılları arasında Çek Cumhuriyeti, Po­lonya, Türkiye, Gana, Kore, Tay­land, Rusya ve Bağımsız Devlet­ler Topluluğu’ndaki Uluslararası Para Fonu’nda (IMF) teknik yar­dım sağlayan ekonomistti. IMF’den ayrıldıktan sonra mer­kez Amsterdam’da bulunan ve bir Hollanda bankası olan ABN AMRO’da 2001’e kadar baş eko­nomist olarak görev yapan Pazar­başıoğlu Temmuz 2001’den Ha­ziran 2003’e kadar, Türkiye Ban­kacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) başkan yardımcısıydı. Pazarbaşıoğlu, 2020’de IMF Başkanı Kristalina Georgieva’nın duyurusuyla Stra­teji, Politika ve Gözden Geçirme Bölümü’nün başına geçti.

Deniz İgan- BIS:

Bilkent Üni­versitesi’nde Ekonomi bölü­münden me­zun olduktan sonra ABD’nin köklü eğitim kurumlarından Princeton Üni­versitesi’nde doktora yapan De­niz İgan, aynı üniversitede 2004- 2005 yıllarında asistanlık yaptı. Aynı yıl IMF’de işe bağlayan İgan, 2006 yılına kadar AB’nin yeni üyelerine yönelik sorunları araş­tırma üzerine Çekya ve Litvanya ekiplerinde ekonomist oldu. 2006 yılından 2012’ye kadar Araştırma Birimi’nde çalışan İgan, bu bölümde makro finansal bağlantılar, finansal istikrar so­runları ve konut piyasaları üzeri­ne araştırmalarda bulundu. 16 yıllık IMF kariyerine 2021 yılına kadar devam eden İgan, Uzman Ekonomist, Bölüm Başkan Yar­dımcısı unvanlarını aldı. 2021’de Uluslararası Ödemeler Banka­sı’nda (BIS-Bank for Internatio­nal Settlements) transfer olan İgan, Makroekonomik Analizler Bölümü Başkanlığı’nı yürütüyor.

Meral Karasulu-Invesco:

1990-1995 yıl­ları arasında Boston Colle­ge’de felsefe ve ekonomi dok­torası yapan Karasulu, 1995 yılında Boğaziçi Üniversitesi’nde yardımcı doçent oldu. 17 yıl çalış­tığı IMF’nin Asya ve Pasifik Bölü­mü’nde Bölüm Başkan Yardımcı­lığı yapan Karasulu, Güney Kore Daimi Temsilcisi olarak çalıştı. IMF Myanmar’daki temsilciliği­ni de yürüten Karasulu, 2015’te 260 milyar dolarlık varlığı bulu­nan ABD merkezli Oppenheimer Funds’a geçti. Burada Sabit Gelir Araştırması Direktörü olan Ka­rasulu, şu anda şirketteki görevi­nin yanı sıra fonun 2019’da In­vesco tarafından alınmasıyla bu şirkette benzer görevi sürdürdü. ABD merkezli Invesco’nun var­lıkları 1.4 trilyon dolara yakın.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x